Stichting Arctic Peoples Alert & Arctica

Postbus 84466
2508 AL Den Haag
Nederland
Tel. 070-4020943
Internationaal tel.: +31 704020943
IBAN: NL91 INGB 0000 0400 92
BIC: INGBNL2A
KvK: 41157171
Incassant-id: NL35ZZZ411571710000
Fiscaal nummer (RSIN): 811918038
E-mail: arctica@planet.nl
Dringende zaken: 06 10363377 (geen voice mail)

Arctic Peoples Alert is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn schenkingen aftrekbaar van de belastingen. Kijk op anbi.arctica.nl en op belastingdienst.nl en zoek op "anbi".
Om ons op te zoeken in het register van de belastingdienst: klik hier en zoek op "arctic peoples alert".

Informatie over de wet AVG en uw privacy vindt u hier

Bestuur:

Hans de Bruin, voorzitter
drs. Marnix Koolhaas, secretaris
ir Charles van den Ouweland, penningmeester

Co÷rdinator en contactpersoon: Govert de Groot

ComitÚ van aanbeveling:

H.C. ten Berge, auteur;
Prof. Dr. Louis Beyens, Laboratorium voor Polaire Ecologie en Paleobiologie, Departement Biologie, Universitair Centrum Antwerpen, BelgiŰ;
Prof. Theo van Boven, hoogleraar internationaal recht, Rijksuniversiteit Maastricht;
Henk Droesen, rechter in arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch;
Prof. Dr. Louwrens Hacquebord, Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen;
David Suzuki, hoogleraar zo÷logie, universiteit van British Columbia, Canada en journalist;
Tove S°vndahl Petersen, Arctic Council's Indigenous Peoples' Secretariat, Kopenhagen, Denemarken, op persoonlijke titel;
Marie-Louise Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer voor D66.